top of page

Diabetes en voeten

 

De voeten van diabetespatiënten zijn vaak extra kwetsbaar omdat:

  • De bloedsomloop in de benen en voeten kan verminderen,

  • Het gevoel in de voeten kan verminderen of uitvallen,

  • De voetstand kan veranderen.

Hierdoor is een speciale behandeling geboden.

Wanneer gaat de diabetespatiënt naar de pedicure?
Tegenwoordig worden bijna alle diabetespatiënten door een praktijkondersteuner, huisarts of podotherapeut doorverwezen naar een medisch pedicure of pedicure met de aantekening diabetische voetverzorging. Wanneer de risico's voor de patiënt groter zijn, wordt meestal vanuit de praktijkondersteuner of huisarts eerst doorverwezen naar een podotherapeut. Deze is eindverantwoordelijke en kan beoordelen of de patiënt voor behandeling bij een gespecialiseerde pedicure terecht kan.

Ook wanneer er (nog) geen voetklachten zijn, is het raadzaam toch enkele malen per jaar voor een controlebehandeling naar een medisch pedicure te gaan. Het voorkomen van voetproblemen is namelijk één van de belangrijkste taken van de (medisch) pedicure.

Experimenteer niet zelf, maar laat uw voeten door mij verzorgen!


Hiervoor volgde ik, met goed gevolg, de opleiding Podotherapie aan de Fontys Paramedische Hogeschool te Eindhoven. Deze opleiding heeft mij een uitgebreide kennis verschaft over huidverzorgingsmiddelen en de juiste behandeling en de juiste schoenkeuze bij uw voetstand. Door deze kennis kan ik u een passend advies bieden, of u doorverwijzen naar de huisarts, specialist of podotherapeut.

De prijs voor een diabetische voetbehandeling bedraagt € 32,50.

* Sinds 1 juli 2019 werken wij niet meer voor de zorgverzekeraar. Dit betekent dat ik de kosten voor uw diabetische voetbehandeling niet rechtstreeks kan declareren. In sommige gevallen zal de zorgverzekeraar uw kosten vergoeden. Vraag dit zelf na bij uw verzekering.

 

bottom of page